Om Convea

Convea är ett nytt bolag som grundats och ägs av tjänstepensionsförvaltaren
Alecta och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke. Genom våra ägare har vi en
unik kombination av finansiell styrka och erfarenheter av bostadsbyggande.
Det gör oss till specialister på nybyggnation av hyresrätter, där efterfrågan idag
vida överskrider utbudet. I synnerhet då vi bara verkar i storstäderna. Vi kan
bygga hyresrätter och sedan förvalta dem långsiktigt.
Convea kommer även att bygga bostadsrätter och äganderätter. Vår devis bekymmersfritt boende gäller allt vi gör. Hyresrätten är till sin natur bekymmersfri – om något händer åtgärdas det av värden. I det här fallet Convea. Våra bostadsrätter och äganderätter byggs på samma sätt som hyresrätterna. Det vill säga, med samma ansvar och omsorg som om vi skulle äga dem själva.

Trygg förvaltare av tjänstepension sedan 1917

Alecta är Sveriges största förvaltare av tjänstepension med över två miljoner människor och 33 000 företag som kunder och ägare.
Alecta förvaltar drygt 560 miljarder kronor.
Gå till Alectas hemsida >>

Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag

Veidekke bygger allt som går att bygga. Från vägar, tunnlar, broar och spårvägar till bostäder och kommersiella lokaler. Alltid i samspel med uppdragsgivare och samarbetspartners. Alltid med hållbarhetsperspektiv.
Gå till Veidekkes hemsida >>